Máme stříbrné umístění v kraji v olympiádě z anglického jazyka!

 Kristina Rajtová  z IVA předvedla 24. března v Liberci naprosto suverénní výkon a získala  2. místo v olympiádě z anglického jazyka v kategorii IIB (nižší stupeň víceletých gymnázií).  Její pohotovost, komunikativnost, a nutno dodat i zábavnost,  velmi ocenil i rodilý mluvčí Richard Hunter, který byl členem poroty. Velikou radost máme rovněž  z umístění Amélie Belit Triguinho z II A,

která soutěžila v kategorii II C (žáci, kteří mají trvalou možnost souvisle komunikovat v anglickém jazyce a i mimo samotnou jazykovou výuku nebo pocházejí z biligvních rodin). Přestože do dané kategorie zatím věkově nepatří, získala skvělé 6. místo a v jedné části ústní zkoušky dosáhla i maximálního počtu 15 bodů, což je pro studentku ze sekundy obrovský úspěch. Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů do budoucna.

 

Mgr. Martina Šimánková