ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

V pondělí 23.3.2015 se 50 mladých matematiků zúčastnilo školního kola PYTHAGORIÁDY.

Studenti primy a sekundy řešili 15 příkladů, studenti tercie 12. Každý příklad byl hodnocen jedním bodem. Ti, kteří správně vyřešili alespoň 9 (v tercii alespoň 8) příkladů, se stali úspěšnými řešiteli.

V primě jich bylo 5, v sekundě 8 a v tercii 5.

Mezi nejlepší patří:

1AV                                                      2AV                                                                      3AV

1. Hron František                            1. Havlačková Adéla                                      1.-2. Machalík Václav

2. Salavcová Hana                           2.-4. Rychtaříková Martina                                  Nováček Dominik

3. Salavcová Anna                                    Rychtera Jan                                            3. Zátka Josef

                                                                        Šabaka Libor

 

Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii, o dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise.

Všem matematikům děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím přejeme stejné úspěchy v kole okresním.

Hana Mrázová