ChemQuest 2015

 VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky vyhlásila pro žáky základních a středních škol zajímavou přírodovědnou soutěž. Úkolem žáků bylo ve dvou až tříčlenných týmech navrhnout, popsat a zrealizovat ve výuce atraktivní experiment na téma „Chemie v umění“ pro žáky základních škol a na téma „Chemie a zdraví“ pro studenty škol středních.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Nejprve žáci navrhli, popsali a ve výuce zrealizovali pokus. Popis a zpracování experimentů včetně fotodokumentace vyhodnotila odborná porota a jako další úkol zadala vybraným týmům zpracování prezentace k danému experimentu. Poté bylo v mladší kategorii vybráno sedm a ve starší kategorii osm finalistů, kteří se 26. a 27. března 2015 utkali v celorepublikovém finále, kde realizovali navržený experiment včetně prezentace před odbornou porotou.

Ve finále měla naše škola své zastoupení v kategorii SŠ. Dvojici pokusů „Historie lékařství dle Járy Cimrmana“ zde prezentovali studenti 1.A Jakub Kašubiak, František Matula a Adam Zechovský. Všech osm týmů, které postoupily do finále, bylo opravdu výborných a porota měla velmi těžké rozhodování. I když českolipské družstvo podalo výborný výkon, nestačilo to na medailové pozice. Přesto jsme si přivezli krásné zážitky, nové nápady a elán do další práce.

Děkuji studentům za pečlivou přípravu, účast v soutěži a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavla Machová