Vojta Svoboda v celostátním projektu Republika

Ve dnech 30.3. až 1.4. 2015 naši školu reprezentoval student Vojtěch Svoboda z kvinty A v Praze v celostátním kole projektu Republika.

Jedná se o soutěžní projekt pro středoškolské studenty, kterým je dána možnost setkat se s experty a komentátory, kteří se věnují obecně veřejnému dění na celostátní úrovni, vysoké politice a korupci.

Republika je koncipována jako osvětová akce, která má za úkol ukázat lidem, že zajímat se o veřejné dění je důležité pro každého občana. Cílem je vzbudit v lidech zájem o diskuse, o celonárodní veřejné dění a politiku.

Vojta si postup do II. kola vydobyl sepsáním velmi kvalitní a promyšlené eseje za téma Pravomoci prezidenta republiky spolu s dalšími 24 studenty z různých věkových kategorií.

Debaty probíhaly ve významných institucích, například v budově Senátu ČR nebo na americké ambasádě a s významnými hosty, kterými byli mimo jiné Jindřich Šídlo, šéfredaktor politického zpravodajství Hospodářských novin, Táňa Fischerová, bývalá poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a kandidátka na prezidentku ve volbách roku 2013 nebo Jiří Pehe, český politolog.

Vojta jako jeden z nejmladších soutěžících sice nedosáhl na hlavní cenu soutěže, což byla stáž v Parlamentu České republiky a návštěva Evropského parlamentu, ale získal spoustu nových zkušeností a chuť pokračovat v dalších projektech pořádaných Akademií mladých občanů.

Lenka Česenková