Konference Spectrum of Education 4 v Istanbulu

Již čtvrtým rokem se v tureckém Istanbulu konala mezinárodní konference Spectrum of Education.  Díky vítězství v soutěži, kterou pro české učitele koordinující zahraniční studenty vypsala agentura AFS, jsem se jí letos mohla zúčastnit i já.  Každý rok mají přednášky a workshopy jiné téma a tím letošním byla Kariéra (What´s in Your Backpack on the Way to Your Career).

Do tureckého hlavního města se sjelo 280 účastníků konference, z čehož 40 bylo učitelů z 15 zemí z celého světa, kteří spolupracují nebo byli nominováni agenturou AFS, což je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výběr účastnických zemí mě doslova nadchl. Setkala jsem se s kolegy nejen z evropských zemí, jako je Island, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Belgie, Itálie a Nizozemí, ale i s kolegy ze zemí pro mě vyloženě exotických, jako jsou Indie, Malajsie, Filipíny, Kolumbie či Argentina. Své zastoupení na konferenci měly i USA.

Jednotliví přednášející se věnovali problematice vzdělávání a uplatnění  se v dalším životě, a  to z různých pohledů.  Nejzajímavější pro mě byla přednáška Prof. Dr. Yanki Yazgana, vysoce uznávaného tureckého lékaře a vědce, ze které jsem si odnesla dvě zajímavé myšlenky – „Každý student je nadaný „nějak“. To by si měl každý učitel zejména na všeobecných školách uvědomit a připustit, že tím „nějak“ nemusí být bravura právě v jeho předmětu.“ a „ Když zahltíme studenta nadbytkem požadavků, jeho přirozenou reakci je kompletní rezignace.“

Přestože volného času jsem měla v Istanbulu poskrovnu, stihla jsem navštívit i turistická lákadla, jakými jsou Hagia Sofia, Modrá mešita, Grand Bazaar, ale i poznat  toto obří město sama a stranou turistických center.  Z Istanbulu jsem si přivezla nejen nezapomenutelné zážitky, ale i  celou řadu kontaktů, kterých hodlám v budoucnu se svými studenty využít.

Mgr.Petra Švajdová