Stříbro z „Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie“

 Ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2015  probíhal v rakouském Klagenfurtu  13. ročník soutěže EUSO  (European Union Science Olympiad). Letos své síly poměřilo celkem padesát týmů z dvaceti pěti zemí.
    Soutěže se účastnily tříčlenné týmy ve složení biolog, chemik a fyzik. Některé země Evropy vysílají týmy z jedné školy, Česká republika nominuje účastníky na základě výsledků z předmětových olympiád (biologické, chemické a fyzikální) a následného soustředění, které letos probíhalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Podařilo se mi uspět a nominovat se do jednoho z týmů, který reprezentoval Českou republiku.

    Zatímco já se na EUSO věnoval biologii, s chemickými úlohami se  potýkal  Danil Koževnikov z Gymnázia Jana Keplera a s fyzikou Jakub Gregora z Gymnázia v Lanškrouně.                  

   V první úloze jsme řešili, zda se v dané oblasti může postavit přečerpávací elektrárna. Mým úkolem bylo určit, zda rak, který se na daném území vyskytuje, není chráněným druhem a jak
by ho mohla případná výstavba elektrárny ohrozit. Druhá úloha se týkala analýzy padělaného obrazu. Porovnával jsem vzorky biologického původu nalezené v pachatelově autě se vzorky získanými z okolí podezřelých.

  V Klagenfurtu jsme strávili celý týden. Kromě samotného soutěžení jsme měli připravený i doprovodný program. Prohlédli jsme si město, navštívili rozhlednu Pyramidenkogel a vyrazili jsme i do sousedního Slovinska do krasové oblasti.
 
  Jako mentoři týmů České republiky, překladatelé soutěžních úloh a členové mezinárodní jury se soutěže zúčastnili  RNDr. Vanda Janštová (UK  Praha, Přírodovědecká fakulta), RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta) a Doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.(Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko – technologická).

  Společnými silami jsme vybojovali stříbrnou medaili! V celkovém pořadí jsme pak obsadili dvanácté místo. Náš druhý tým také vybojoval stříbrnou a obsadil o fous lepší jedenácté místo. (Pozn. medaile se nedávají pouze prvním třem týmům, ale celým skupinám týmů podle počtu  získaných bodů.)

Ludvík Kašpar (VI.A)