Celostátní kolo doprovodné hry Dnešní svět v pohybu

V úterý 26. května se vítězové krajských kol této soutěže sjeli do Prahy, aby v Paláci Rytířská poměřili své zeměpisné znalosti. Naši školu reprezentovalo v kategorii ZŠ02 (8.-9.třída) chlapecké družstvo 4BV ve složení Michal Eisenberger, Kryštof Kejval a Daniel Fekete. Po vyplnění testu (25 otázek) družstvo obsadilo v celostátním kole 7. místo.

Dalším želízkem v ohni byla studentka 2AV Bianka Lusková, která si ve své  kategorii ZŠ01 (6.-7.třída) vedla ještě lépe a obsadila celkové 5. místo mezi jednotlivci.

Po vyplnění testových otázek se všichni soutěžící vydali na krátkou prohlídku vnitřní Prahy. Seznámili se s řadou pamětihodností (Stavovské divadlo, Karolinum, Slovanský dům, Týnský chrám…). Procházka byla doplněna odborným výkladem.

Všem účastníkům děkuji za skvělou reprezentaci školy.

Hana Mrázová