Evropa hrou- 18. 6. 2015 -Projektový den EU na ZŠ Partyzánská v České Lípě

ZŠ Partyzánská byla vybrána, aby připravila projektový den pro své žáky i ostatní zájemce. Tento den bude patřit zemím Evropské Unie, se kterými se návštěvníci seznámí naučně-zábavnou formou. V odpoledních hodinách pak proběhne informační školení programu Erasmus+, které organizují zástupci Domu zahraničních služeb Praha. I na toto školení je pro zájemce volný přístup, zejména pak pro učitele.

Za naši školu se tohoto dne zúčastní třída tercie A. Žáci této třídy si budou moci zasoutěžit a na závěr návštěvy je čekají i malé dárky.

Součástí tohoto dne je i online dotazník, který je velice jednoduchý a děti ze ZŠ Partyzánská vás prosí, abyste ho v co největším počtu vyplnili. Pokud se naše město dostane mezi 18 nejaktivnějších škol, získá škola speciální odměnu. Dotazník mohou vyplňovat všichni, i ti, kteří přímo na projektový den nepůjdou.

Odkaz na dotazník :

https://docs.google.com/forms/d/1jN8BVpA7S6M4HqQ3-zBNYTaep6fbyYx9u1gqMoroUrY/viewform

Mgr. N. Kadlecová