Mezinárodní projekt zaměřený na tanec

Dva studenti z naší školy dostali šanci se zúčastnit mezinárodního projektu hrazeného z prostředků Erasmus +. Na tento projekt se dostali opět díky občanskému sdružení Tmelník, díky němuž se na evropské projekty dostávají jak studenti z nižšího, tak i z vyššího gymnázia.

     Pavla Marka z V.B a Jany Adamcové z VII.B jsem se zeptala, jak projekt probíhal a v čem vidí největší přínos.

    ,,Na přelomu května a června jsme se zúčastnili mezinárodního projektu zaměřeného na moderní a klasický tanec. V Daugavpils, druhém největším městě Lotyšska, se sešlo celkem 25 účastníků z 5 evropských zemí. Projektu se zúčastnili naši vrstevníci z Turecka, Řecka, Španělska a samozřejmě i z Lotyšska.  První den jsme byli seznámeni s městem a poté pro nás byly připraveny team – buildingové aktivity s cílem poznat se navzájem a „prolomit ledy“. Cílem projektu bylo naučit se pár jednoduchých tanečních choreografií, se kterými jsme vystoupili na dětském dni v místní ZOO. Nejlepšími a nezapomenutelnými pro nás byly kulturní večery, při nichž se každá zem prezentovala typickým národním jídlem, tancem, zvyky a hudbou. Čeští účastníci si připravili ochutnávku Kofoly, Lázeňských oplatek a na závěr jsme i uvařili ovocné knedlíky s tvarohem. Celý projekt hodnotíme jako velmi povedený. Zlepšili jsme si svou angličtinu, navázali jsme přátelství s lidmi z různých zemí a seznámili se s jejich kulturou a způsobem myšlení. Moc doufáme, že se s nimi ještě někdy setkáme. “

     Janě a Pavlovi děkuji za vzornou reprezentaci školy, odvahu a chuť zúčastnit se takového netradičního projektu a ráda bych jim popřála hezké prázdniny.

     Mgr. Martina Šimánková