Certifikáty z anglického jazyka

Gymnázium Česká Lípa je  partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu), z čehož pro naše studenty plyne řada výhod.  ELEC organizuje jazykové zkoušky od úrovně A2 až do C2. Pro naše studenty vyššího gymnázia je určena zkouška First Certificate of English, která ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages. Jednou z výhod plynoucích z naší spolupráce s ELEC  je místo konání zkoušky, a sice Rumburk, a další výhodou je snížená cena – 4200,- Kč. Možnost skládat zkoušku mají i studenti nižšího gymnázia, pro něž je určena zkouška KET na úrovni A2 nebo zkouška PET na úrovni B1. Ke všem výše uvedeným zkouškám mají naši studenti možnost přihlásit se na mailu svajdovap@gym-cl.cz či triguinhoj@gym-cl.cz.  Veškeré informace o zkouškách KET a PET naleznete zde: http://www.elec.eu/cambridge-english.