Adaptační kurz 2015

Osmdesát dětí a průběžně také více než deset učitelů se zúčastnilo adaptačního kurzu pořádaného pro studenty, kteří nastoupili do prvních ročníků.

Žáci první A, B  a primáni se prvního září ve škole přivítali se svými třídními učiteli, dostali základní informace a odpoledne už se ubytovávali v rekreačním středisku v Holanech. Každou třídu čekal blok kohezních a seznamovacích her, výlet do okolí a také závěrečný orientační závod. Dost času zbylo i na sportování, nechybělo osobní volno.

Počasí v ničem neomezovalo, z lékárničky byla použita jen jedna náplast a při závěrečném hodnocení se mezi negativy objevovaly jen názory typu: záchody nevoní, pobyt je příliš krátký. Kurz tak jistě splnil svůj účel a můžeme  doufat, že našim novým studentům vydrží počáteční elán a nadšení.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

 

 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.