Chemické soutěže

Máš chuť chemicky pracovat nad rámec výuky? Zapoj se do některé z chemických soutěží.  S vaší  účastí v soutěži je připraven vám pomoci vyučující chemie.

 

Chemická olympiáda

Je tradiční přírodovědná soutěž vyhlašovaná MŠMT pro žáky základních a studenty středních škol. Základní nosnou myšlenkou společnou těmto i mnoha dalším podobným soutěžím není jen podnícení zájmu o příslušný obor, ale i podchycení a všestranné rozvíjení schopností zejména nadaných mladých lidí. Účast a úspěch v soutěži otevírá studentům dveře ke studiu na vysokých školách chemického zaměření. 

Bližší informace naleznete na http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php .

 

SOČ

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy. Soutěž je postupová, probíhá formou školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka.   Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.                                                                                     
Pokud máte chuť se zapojit do odborné chemické či didaktické činnosti kontaktujte svého vyučujícího.  Obecné informace naleznete na http://www.soc.cz/.

 

Fotosoutěž  Chemie je cool!

Chemie nás obklopuje na každém kroku, chemické procesy probíhají neustále i v našem těle.  Zkuste se zamyslet, když večer uléháte, co všechno kolem vás existuje právě díky chemii. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem fotoaparátu a pokuste se zachytit chemii jinak. Prostě chemie je všude – stačí zmáčknout spoušť!

Tuto soutěž pořádá VŠCHT Praha pro studenty od 15 let věku. Bližší informace, podmínky a přihlášku naleznete na http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez.

 

ChemQuest

Začátkem kalendářního roku VŠCHT Praha ve spolupráci s firmou DuPont a  Národním centrem pro mladé chemiky vyhlašuje každoročně pro žáky základních a středních  škol přírodovědnou soutěžCHEMQUEST! Úkolem žáků je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na dané téma.

Bližší informace naleznete na http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest.

 

KSICHT

Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikouje určen všem středoškolákům, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Každoročně vycházejí čtyři série úloh, pořádají se společné výlety a ti nejlepší se mohou zúčastnit závěrečného soustředění na PřF UK. Poznáš, že chemici rozhodně nejsou suchaři v bílých pláštích!

KSICHT organizují studenti PřF UK, VŠCHT a PřF MUNI.  Bližší informace naleznete na http://ksicht.natur.cuni.cz/o-ksichtu .

 

ViBuCh

ViBuCh je korespondenční kurz pro studenty středních škol se zájmem o chemii a příbuzné obory. Při řešení ViBuChu se vám otevře pohled na výzkumné projekty, které se aktuálně řeší na české akademické půdě. Nejlepší řešitelé kurzu budou mít také šanci zúčastnit se soustředění na Přírodovědecké fakultě MU a spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích.

Více informací o kurzu naleznetena http://vibuch.math.muni.cz/.