Zpráva pro rodiče a přátele školy

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že ne ke všem se dostane zpráva prostřednictvím systému Bakaláři, zveřejňujeme tyto informace ředitelky školy také na školním webu:

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o důležitých skutečnostech projednávaných 19. 11. 2015 na schůzi valné hromady Sdružení rodičů a přátel školy a též na třídních schůzkách:

 

1) Členský příspěvek pro Sdružení na rok 2016 zůstává nezměněn, tj. činí 250 Kč na žáka a 300 Kč na dva a více žáků z jedné rodiny. Příspěvky vybírají třídní učitelé, termín pro zaplacení je stanoven na 18. 12. 2015. Valná hromada uvažuje o přidělení motivačního finančního příspěvku pro aktivity jednotlivých tříd – výše příspěvku a pravidla pro jeho přidělení budou sdělena v lednu 2016. Je proto žádoucí (a pro děti výhodné), aby příspěvek zaplatili rodiče všech žáků v každé třídě.

2) Valná hromada Sdružení rodičů a přátel školy schválila návrh pořadatelů absolventského plesu školy na spolupráci v oblasti jeho sponzorování. Absolventský ples se bude konat v sobotu 16. dubna 2016. Jako ředitelka školy se připojuji k žádosti organizátorů tohoto plesu o jeho podporu (tj. sponzorování). Sponzorské finanční příspěvky lze posílat na účet Sdružení, č. účtu: 94-4613380227/0100 a sjednaný variabilní symbol (VS) je 160416. Příspěvek lze též zaštítit darovací smlouvou (pro potřeby účetnictví sponzora). Případné přebytky financí po vyúčtování absolventského plesu zůstanou k použití pro Sdružení rodičů a přátel školy, tedy pro žáky Gymnázia Česká Lípa.

Předem Vám velmi děkujeme za finanční přispění.

3) Dne 22. 12. od 17.30 hod. proběhne v bazilice Všech svatých v České Lípě vánoční koncert školy určený především pro rodičovskou veřejnost. Jste srdečně zváni.

4) Na web školy (www.gym-cl.cz) do oddílu Dokumenty školy byl nově umístěn koncepční materiál s názvem Plán rozvoje školy od r. 2015. Případné dotazy, návrhy a připomínky mohou rodiče zaslat ředitelce školy (nejlépe elektronickou poštou na adresu paszekovah@gym-cl.cz).

5) Informace o dalších akcích školy ve školním roce 2015-2016 naleznete na školním webu v oddílu Plán akcí.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy