Olympijským dnem pro soutěžící v angličtině bude 1. únor 2016

První únorový den proběhnou na Gymnáziu Česká Lípa školní kola všech tří kategorií konverzační soutěže v anglickém jazyce. Zde uvádíme přehled kategorií, základní informace o průběhu soutěže, místech a časech konání a jednotlivé hodnotící komise. Další detaily, témata, požadavky apod. zájemcům sdělí jednotliví vyučující anglického jazyka, u nichž se také zájemci mohou k účasti přihlásit, a to do 25.1.2016.

Kategorie I (prima, sekunda)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 418, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma, interakce v konverzační situaci a popisu obrázku.

Hodnotící komise: Mgr. T. Hoskovec, Mgr. M. Šimánková

Kategorie II (tercie, kvarta)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 320, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma a popisu obrázku

Hodnotící komise: Mgr. N. Kadlecová, Mgr. J. Triguinho

Kategorie III (1. – 3. ročníky, kvinty, sexty, septimy)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 414, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, stručného představení, reakce na vylosovanou skupinu konverzačních otázek (bez přípravy) a samostatný ústní projev na vylosovaný kontroverzní výrok (s přípravou).

Hodnotící komise: Mgr. J. Poštolka, Mgr. P. Švajdová

Mgr. Jana Triguinho