Přírodovědný klokan – skvělá umístění v kraji

V říjnu se zájemci z řad studentů zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“. O výsledcích v rámci školy jsme na webu školy již informovali. Nyní jsme obdrželi výsledky zpracované krajským koordinátorem této soutěže. Velmi nás potěšilo, že v kategorii Kadet (tercie, kvarty) skončil na 2. místě Vašek Růžička z tercie A (z 1 156 soutěžících), v kategorii Junior (kvinty, sexty, 1. – 2.r.) na 3. – 4. místě Matěj Kutina ze sexty B (z 467 soutěžících).

Úspěšným studentům gratulujeme!
L. Tulková