Mladí evropští překladatelé

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhla na naší škole překladatelská soutěž Juvenes Translatores pořádaná Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise.

Naši školu v soutěži zastupovala pětice studentů, a to Marek Frauenberg, Ludvík Kašpar, Aneta Phanová, Adam Zechovský (překlady z angličtiny) a Petr Paulík (překlad z němčiny).

Kvalitu jednotlivých překladů posoudí profesionální překladatelé Evropské komise. Hodnotí se významová správnost překladu (přesnost, úplnost), výrazová správnost (stylistická adekvátnost, gramatická správnost, plynulost textu) a také nápaditost řešení tzv. překladatelských oříšků. V průběhu měsíce února bude z každé země vyhlášen jeden vítěz a všichni autoři vítězných textů se pak setkají v dubnu v Bruselu na slavnostním předání cen, kde budou mít rovněž možnost poznat práci překladatelů Evropské komise.

I vy si můžete sami vyzkoušet překlad soutěžního textu. Studenti při soutěži mají na překlad 120 minut a mohou používat pouze tištěná vydání slovníků (slovníky dvojjazyčné, výkladové, slovník synonym…). Používání jakýchkoli elektronických pomůcek je přísně zakázáno.