Lanterna Futuri 2015 podruhé

S velkým očekáváním jsme se v neděli 22. listopadu vydali vstříc malé německé vesničce Großhennersdorf, v níž jsme se měli zúčastnit spolu s gymnazisty z německého Löbau a studentů z Kamiennej Gory mezinárodního projektu. Naším domovem se tak na necelý týden stalo starobylé hrázděné stavení či spíše velký statek v osadě vzdálené několik kilometrů od Žitavy.

Jakmile jsme dorazili na místo, bylo nám jasné, že tento týden si určitě zajistí přední místo mezi našimi vzpomínkami.

Po všeobecném seznámení jsme se  rozdělili do dvou tematických dílen. Část mých spolužáků se věnovala divadlu a já se pro změnu zaměřil na hudbu. V čele každé z dílen stáli vedoucí, jejichž péče a rady se nám měly stát po dobu našeho pobytu nedílnou součástí života. Hned od prvního dne se v obou dílnách začalo usilovně vymýšlet a tvořit.  Aktivita a píle neutuchaly po celý týden, neboť čas letěl neúprosně. Než jsme se nadáli, byl zde páteční večer, během něhož jsme měli svým kolegům představit výsledek naší týdenní práce. Tím byl koncert a premiéra hry. I přes pochopitelnou trému si obě skupiny své prezentace užily a ani publikum neskrblilo nadšením.

Závěrem bych chtěl říci, že jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit. Pochvaly na tuto akci, které jsem před odjezdem vyslechl, rozhodně nebyly liché. Sám se k recenzím připojuji a všem, kteří budou mít možnost tuto zkušenost získat, ji opravdu doporučuji.