Německá olympiáda 2015

 Každým rokem se koná školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.  Žáci si zde poměřují své znalosti v konkurenci s ostatními žáky z jiných tříd.

Náplní soutěže je poslech a konverzace na běžná témata, popis fotografie či obrázku.

Žáci jsou rozděleni do tří základních kategorií podle věkových skupin.

Školní kolo proběhlo 15. 12. 2015  v následujících kategoriích:

 

Kategorie II. B

 žáci 8.A a 9.A základní školy a tercie a kvarty gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Kategorie III. A

 kvinty, sexty a septimy gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 

Vítěz v této kategorii postupuje do kola okresního, popř. dál do kola krajského, kde je vybrán nejlepší žák, který zastupuje okres Česká Lípa. Krajské kolo se vztahuje pouze na II. a III. kategorii.

Výsledky školního kolaze dne 15. 12. 2015

Na předních místech se umístili (z prvních dvou míst postupují žáci do okresního kola)

Kategorie II. B :         

1. místo Jana Slavíková, IV. A

2. místo Tereza Nemčoková, IV. A

3. místo:  Namuundari Ganbayar, IV. A

 

Kategorie III.A :         

1. místo : Petr Paulík, VII. B

2. místo : Andrea Bínová, V. A

3. místo : Vojtěch Svoboda, VI. A

 

Velká gratulace vítězům! Poděkování všem soutěžícím za účast!

Mgr. Daniela Hronzová

Mgr. Veronika Vosálová