Úspěch v charitativní sbírce Světluška – Svítíš

V září 2015 se naši dobrovolníci  podíleli na 13. ročníku charitativní sbírky a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády. Jako vánoční dárek jsme obdrželi certifikát a velmi nás těší, že se nám podařilo vybrat a odeslat 5.398,- korun.

Naši dobrovolníci Štěpánka Kusá, Viktor Česenek, Petr Kaiser, Dominik Izák Exner, Pavlína Kašparová, Dominik Tománek,  Majda Vydrová a Ema Jeřábková odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Mgr. Veronika Vosálová