EXKURZE Krakow – Osvětim – Wroclaw

Exkurze je určena pro studenty vyšších ročníků GČL

(od kvinty nebo 1. ročníku čtyřletého studia).

Přihlášky:     v kabinetu 410 (Ks, Tu) od středy 20. ledna

Kapacita:      45 míst

Program:

1. den        pátek 15. dubna

Odjezd v 7:00 h od školy. Po příjezdu do Krakowa (500 km) program v historickém centru města: pahorek Wawel, kde se nachází královský hrad s katedrálou, a Staré město, kde si prohlédneme Dům soukeníků, radniční věž, kostel Panny Marie a Florianskou ulici s Florianskou bránou. Večer ubytování v místním hostelu či hotelu.

2. den        sobota 16. dubna

Po snídani v místě ubytování krátký přejezd (65 km) do Osvětimi, kde nás čeká prohlídka tábora Osvětim I. a Osvětim II. Birkenau s místním průvodcem (čas prohlídky obou táborů je přibližně 5 hodin).

Při zpáteční cestě zastávka ve Vratislavi (280 km), centru Dolního Slezska, která je jedním z nejstarších polských měst. Pro rok 2016 byla zvolena Evropským městem kultury. Prohlídka historického středověkého města s katedrálou dle časových možností. Návrat ke škole (255 km) ve večerních hodinách.

Cena:       2.000 Kč, platbu je možné rozdělit na dvě části (5.únor + 4.březen)

Cena zahrnuje kromě dopravy autobusem 1 nocleh v hostelu (hotelu) se snídaní, cestovní pojištění, prohlídku koncentračních táborů s průvodcem.