Certifikáty FCE – ojedinělý úspěch studentů angličtiny naší školy – a kdo dále?

Od loňského dubna měli zájemci ze studentů naší školy možnost účastnit se bezplatného přípravného a konzultačního kurzu ke zkouškám z anglického jazyka the First Certificate of English (FCE). Jedná se o oficiální osvědčení, potvrzující studentům, že jejich jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages).  Úspěšné složení tohoto certifikátu mívá rozhodující váhu při přijímacím řízení na celé řadě vysokých škol či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Přípravný kurz byl veden vyučující angličtiny Mgr. Janou Triguinho a trval do listopadu 2015. Ke zkouškám, které byly organizovány ve spolupráci s jazykovou školou AP ELEC Rumburk a které proběhly dne 21. 11. 2015, se v konečné fázi přípravy přihlásilo 14 studentů, což je dle zástupců AP ELEC Rumburk nevídaně vysoký počet žáků jedné školy. Výsledky se studenti dozvěděli – snad i trochu symbolicky – přesně 24. 12. 2015 a pro všechny zúčastněné se jednalo o nečekaný, ale o to krásnější „dárek pod stromeček“, protože všichni zúčastnění při zkouškách uspěli, a čtyři z nich dokonce dosáhli takových výsledků, že jim byla přiznána ještě vyšší úroveň znalosti angličtiny než požadovaná B2, a to C1.

Dnes, 25. 1. 2016,  byly úspěšným studentům certifikáty slavnostně předány.

V roce 2014 a na jaře 2015 složili stejnou zkoušku celkem 3 další studenti, kteří jsou letos také v posledním ročníku studia, takže se můžeme pochlubit tím, že celkem 17 studentů maturitního ročníku má celoživotně vyřešeno jazykové vzdělání.

Na tento úspěch chceme samozřejmě jako škola navázat a od března 2016 plánujeme zahájit další přípravný a konzultační kurz, který by měl studentům napomoci ke složení FCE certifikátu.

Tento kurz bude zřízen pro studenty, kteří mají zájem o procvičení dovedností potřebných ke složení certifikátu FCE, a to v podzimním termínu 2016. Kromě procvičování klíčových dovedností a zkoušení cvičných testů budou studenti seznámeni s formálním obsahem zkoušky, častými chybami, radami k úspěšnému složení zkoušek atd. Dále si budou moci vyzkoušet přímo testovací úlohy v reálném testovacím čase.

Kurz bude určen všem studentům Gymnázia Česká Lípa, kteří jsou v angličtině na úrovni minimálně B1 – B2, tj. těm, kteří probrali alespoň 4 lekce učebnice Maturita Solutions Intermediate (ve výjimečných případech i studenti, kteří mají probráno méně látky, a to po konzultaci s vyučujícím kurzu)​. Ideálně je kurz určen pro studenty septim a třetího ročníku.

Kurz bude opět veden stejnou vyučující, Mgr. Janou Triguinho, bude zdarma, studenti si budou pouze hradit učebnici. Zájemci se mohou předběžně hlásit u svých vyučujících anglického jazyka či přímo u J. Triguinho (kabinet č. 422)

Nejste-li si jisti, zda by byl přípravný kurz či samotný certifikát pro vás přínosný, uvádíme zde ukázky odpovědí z anonymního dotazníku, který studenti vyplňovali po složení zkoušek:

Uveďte prosím vaši motivaci ke složení zkoušek FCE.

„Chci mít doživotně důkaz, že umím anglicky na určité úrovni.“

„Je to celoživotní certifikát, který můžu předložit na VŚ nebo v budoucím zaměstnání. Je určitě výhodné ho mít.“

„ Chtěla jsem mít doloženou svou úroveň angličtiny, za certifikát získám bonifikaci k přijímacím zkouškám na VŠ.“

„ Hlavně zlepšení angličtiny,  motivace na sobě pracovat.“

Pomohl Vám přípravný a konzultační kurz vedený Mgr. Janou Triguinho? Pokud ano, uveďte prosím v čem, pokud, proč ne?

„Určitě ano – k seznámení se zkouškou, donutil mě k učení se na certifikát“

„Určitě mě přinejmenším donutil něco dělat, dále mi pomohlo vysvětlení nejasností, nápomocnost vyučující ve všech ohledech (včetně opravy slohů).“

„Ano, byly s námi zopakovány základy a učivo bylo dále rozšířeno. Byly s námi procvičovány vzorové testové úlohy, každý náš dotaz byl zodpovězen J.“

„Ano, hlavně v upřesnění určité gramatiky a výrazů, a také ohledně praktických rad ke skládání FCE.“

Jaká jsou Vaše doporučení ohledně přípravy studentů na FCE v dalších letech?

„Určitě by se studenti měli účastnit přípravných kurzů, protože mně osobně opravdu pomohly a donutily mě se připravovat.“

„ Snažte se být s angličtinou denně v kontaktu, koukejte buď na BBC nebo si čtěte knížky v angličtině. Nejlepší způsob přípravy je soustavné procvičování.“

„ Jeďte do Angle. Začněte s přípravou včas. Dávejte pozor na hodinách AJ.“

„Chce to čas a přípravu, ale stojí to za to. Bez přípravy lze udělat FCE jen těžko, je to mnohem lepší si to takto vyzkoušet. Nutná je ale hlavně domácí příprava, samotný kurz to může už jen vylepšit a dopilovat.“

 

Všechny dotazníky jsou k dispozici k nahlédnutí zájemcům u Mgr. J. Triguinho.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy