Olympiády v anglickém jazyce již 1. 2. 2016!

Připomínáme všem zájemcům, že již v pondělí 1.února se konají olympiády v anglickém jazyce pro všechny kategorie studentů našeho gymnázia.

Zájemci se dostaví do příslušných učeben :

Kategorie I (prima, sekunda)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 418, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma, interakce v konverzační situaci a popisu obrázku.

Hodnotící komise: Mgr. T. Hoskovec, Mgr. M. Šimánková

Kategorie II (tercie, kvarta)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 320, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma a popisu obrázku

Hodnotící komise: Mgr. N. Kadlecová, Mgr. J. Triguinho

Kategorie III (1. – 3. ročníky, kvinty, sexty, septimy)

Pondělí 1. 2. 2016

Učebna č. 414, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, stručného představení, reakce na vylosovanou skupinu konverzačních otázek (bez přípravy) a samostatný ústní projev na vylosovaný kontroverzní výrok (s přípravou).

Hodnotící komise: Mgr. J. Poštolka, Mgr. P. Švajdová

Mgr. Petra Švajdová