Modernizovali jsme učebnu informatiky

Od pondělí 1. února mají naši žáci k dispozici modernizovanou učebnu informatiky a výpočetní techniky. Vznikla tak příjemná učební místnost s celkem dvaceti pracovními místy a počítačovými stanicemi, která bude sloužit nejen pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika, ale též pro výuku dalších všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména seminářů) či pro metodické aktivity učitelů.

Modernizace spočívala v pořízení nového žákovského nábytku, tj. pracovních stolů a židlí, a počítačů včetně rozvodů potřebné kabeláže. Též proběhla kompletní výmalba učebny. Investici v částce 260 tisíc korun mohla škola realizovat se souhlasem zřizovatele, a to z vlastních provozních prostředků, uspořených zejména díky zateplení školní budovy v roce 2015.

V současné době máme za sebou již kompletní inovaci žákovského nábytku, která byla prováděna ve třech etapách od konce roku 2013 do poloviny roku 2015 tak, že ve všech třídách byly instalovány nové žákovské stoly a židle.

Modernizací učebny IVT  jsme tedy zahájili další etapu postupné modernizace vnitřních prostor našeho gymnázia a samozřejmě v ní chceme postupně pokračovat také v tomto roce i letech následujících.

 

Mgr. Helena Paszeková

ředitelka školy