Školní kolo zeměpisné olympiády 2016

V úterý 26. ledna jsme zahájili další ročník zeměpisné olympiády, která tradičně probíhá ve čtyřech kategoriích – A prima, B sekunda, C tercie a kvarta, D vyšší ročníky. Soutěže se zúčastnilo celkem 67 studentů. Z kategorií A – C postupují do okresního kola vždy 2 nejúspěšnější soutěžící. V „královské“ kategorii D, která bývá tradičně nejvíce obsazena, si můžeme sami stanovit počet postupujících Okresního kola se totiž většinou kromě našich studentů účastní již pouze zástupci z Gymnázia Mimoň, přestože se zeměpis vyučuje i na některých jiných SŠ v okrese.

Kategorie A:  1. Marin Kaplánek

                        2. Václav Kratochvíl

                        3. Jan Moravík

Kategorie B:   1. Filip Machač

                        2. Vojtěch Bláha

                        3. Jan Šrajbr

Kategorie C:   1. Petra Zapalačová

                        2. Jiří Liška

                        3. Josef Zátka

Kategorie D:   1. Martin Chýle

                        2. Ondřej Vosála

                        3. Milan Klimeš

Do okresního kola, které se koná 16. února na naší škole, také postupují David Nováček, Michal Drahozal, Vít Bárta, Petr Lacek, Štěpán Popelka, Adam Zechovský, Andrea Bínová a Petr Fišer.

Vítězům blahopřejeme a všem postupujícím přejeme úspěšné vystoupení i v dalších kolech.

Mgr. Radomír Tulka