Projektový den a Den otevřených dveří

V úterý 2. února bylo ve škole rušněji než obvykle. Proběhly totiž dvě akce, které k nám přivedly na 150 návštěvníků.

Tou první byl projektový den chemie, který byl uspořádán pro žáky z devátého ročníku Základní školy Partyzánská v České Lípě v návaznosti na předchozí projekt TechUp. Od osmi do dvanácti hodin absolvovalo 23 žáků demonstrační hodinu a poté praktická cvičení v laboratoři chemie pod vedením Mgr. Bárty a Mgr. Machové.  Tito žáci dále využili své návštěvy na našem gymnáziu též k celkové prohlídce dalších prostor školy v rámci Dne otevřených dveří.

Ten byl zorganizován od 10 do 17 hodin především pro uchazeče o studium z 5. a 9. tříd základních škol českolipského regionu a samozřejmě také pro jejich rodiče. Byla pro ně připravena prohlídka školní budovy v doprovodu studentů, dále řada zajímavých aktivit (pokusů, kvízů či demonstrací pomůcek) v odborných učebnách přírodovědných předmětů, představeny možnosti studia cizích jazyků i další školní i mimoškolní aktivity, které provázejí studium na naší škole.

Další informace se týkaly samotného přijímacího řízení – příchozí se tak mohli seznámit s kritérii pro přijetí, mohli získat studijní materiály (sady cvičných testů), přímo od zástupců zadavatele testů firmy Scio pak další cenné informace ohledně přípravy na přijímací zkoušky. Velký zájem byl též o metodické návody k řešení různých typů testových úloh, které připravily a vedly naše vyučující českého jazyka a matematiky, a rovněž o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které budeme realizovat od začátku března. Na tyto kurzy z českého jazyka a matematiky se lze elektronicky přihlásit do 26. 2. 2016 na adrese: paszekovah@gym-cl.cz

Jsme velmi rádi, že obě akce se setkaly s jednoznačně pozitivní ohlasem.

Za fotografie z těchto akcí tímto děkujeme Mgr. Vostarkové ze ZŠ Partyzánská.

Mgr. Helena Paszeková