Pardubické CHEMIKLÁNÍ

V pátek 5. února 2016 se pětičlenný tým studentů našeho gymnázia účastnil prvního ročníku chemické soutěže CHEMIKLÁNÍ. Pořadatelem této soutěže byla Fakulta chemicko – technologická Univerzity Pardubice.

Týmy řešily soubor teoretických úloh na čas z různých oblastí chemie, od chemie anorganické, přes organickou, biochemii až po chemii fyzikální. Během soutěže mohli nahlížet do jakékoliv papírové odborné literatury. Vezli jsme sebou v kufrech sešity, učebnice, taháky, skripta, tabulky, jinou odbornou literaturu a také kalkulačky. Jakákoliv elektronika byla během soutěže zakázána.

Soutěž byla připravena jako týmově-úkolová, kdy soutěžící dostávali postupně zadání nejrůznějších chemických úkolů, které se pokoušeli podle svých možností řešit a následně byli hodnoceni podle správnosti řešení a času, potřebného na jeho vytvoření. Soutěž trvala dvě hodiny. Tým, který vyřešil nejvíce úloh, zvítězil.

Náš tým ve složení: Ludvík Kašpar, Milan Klimeš, Lukáš Kolč, Dominik Nováček, Adam Říha obsadil krásné 11. místo.
 

Děkuji studentům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavla Machová