Čestné uznání v překladatelské soutěži

 V tomto školním roce se naše škola poprvé zúčastnila překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou od roku 2007 každoročně pořádá Generální ředitelství pro překlady Evropské komise pro 17leté studenty ze všech zemí EU.

I když za každou zemi mohl být vyhlášen pouze jeden vítězný překlad (za ČR soutěžilo 104 studentů z 21 škol), překladatelské nadání prokázali také další soutěžící.

Odbornou porotu upoutal svou nespornou kvalitou překlad našeho studenta Petra Paulíka a za jeho výkon mu udělila čestné uznání.

Porota ocenila pochopení smyslu soutěžního textu v německém jazyce, porozumění souvislostem, vhodný výběr stylistických prostředků, vynikající znalost českého jazyka, plynulost a přirozenost, žádné nebo téměř žádné opomenutí, kreativní obraty věrné originálu, pouze drobné gramatické, lexikální nebo pravopisné chyby a dobrý celkový dojem.

Blahopřejeme a děkujeme Petrovi za reprezentaci naší školy.