Burza minerálů splnila očekávání

V sobotu 5. března se v prostorách našeho gymnázia již podruhé uskutečnila mimořádná akce – 35. českolipské setkání mineralogů a paleontologů v České Lípě, známé též jako burza minerálů.

Navázali jsme tak na loňskou spolupráci s organizací JESIS, s. r.o., která je hlavním organizátorem této tradiční českolipské akce. Burza se uskutečnila v prostorách školní jídelny a čtyř dalších učeben, přičemž všechny tyto místnosti musely být pro tak rozměrnou událost uzpůsobeny. Práci navíc odvedli páni školníci, paní uklízečka, vedoucí jídelny, ale i někteří učitelé a žáci. Pro vystavovatele i návštěvníky fungoval také školní bufet, kde byla připravena bohatá nabídka občerstvení.

Poděkování  za pomoc vystavovatelům a podíl na zorganizování tohoto setkání si proto zaslouží zejména Mgr. Lenka Tulková a její žáci – Vilém Hron, Ondřej Vosála, Petr Velík, Vojtěch Svoboda, Daniel Sklenář z VI.A,  Ludvík Kašpar, Milan Klimeš,Marek Frauenberg, Jan Kytka ze VII.A, a Petr Paulík ze VII.B

Burzy se zúčastnilo téměř padesát vystavovatelů, kteří obsadili celkem 129 vystavovacích stolů, a navštívilo ji na 454 milovníků minerálů, zkamenělin a  šperků z nich vytvořených. Ohlasy na akci jsou stejně jako v minulém „premiérovém“ roce jednoznačně pozitivní.