Přednáška ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR na GČL

Vždy nás potěší, když můžeme na naší škole v rámci akcí pořádaných pro zájemce o biologii přivítat přední české odborníky. Ve středu 2. března přijel za našimi studenty prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., který je profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 2005 také ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Výsledky práce Václava Hořejšího byly zveřejněny v desítkách vědeckých publikacích a článcích v mezinárodních odborných časopisech. Pan profesor tak patří mezi nejcitovanější současné české vědce. Za svou práci získal řadu významných ocenění – např. Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, Cenu AV ČR nebo Granátový imunoglobulin za celoživotní zásluhy o rozvoj imunologie.

Téma přednášky se týkalo imunitního systému člověka. Studenti se mj. dozvěděli, jak imunitní systém pracuje, jaké jsou jeho zbraně a možnosti a také jak může lidský organizmus poškodit. Velmi zajímavé byly informace o nejnovějších způsobech léčby nádorových a autoimunních onemocnění. Přestože imunologie patří mezi nejvýznamnější odvětví moderní biologie, jedná se o poměrně mladý obor, který má před sebou ještě spoustu nezodpovězených otázek.                      

Lenka Tulková