Mezinárodní matematická soutěž Pangea – postup do národního kola

Soutěž Pangea vznikla v roce 2007 v sousedním Německu.Je určena pro žáky 4. – 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Hlavním cílem je zapojit co nejvíce žáků, podpořit jejich pozitivní motivaci  vůči matematice a přinášet potěšení ze zkoumání a řešení různých zajímavých matematických problémů. Současně si Pangea dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích. Ve školním roce 2013/2014 se jí účastnili zástupci již ze 17 evropských zemí – poprvé se také zapojily i české školy, i když pouze pražské. Od roku 2014/2015 se soutěže zúčastňují i žáci z mimopražských škol.

Soutěž probíhá dvoukolově. Úlohy jsou nejen různorodé, ale také odstupňované podle náročnosti od nejjednodušších po složitější. Ve školním kole účastníci řeší 15 matematických úloh, na které mají 45 minut. Do celostátního kola postupuje 60 nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie. V letošním roce se do Pangey zapojilo také 14 studentů sekundy A. Je potěšující, že z 5.490 soutěžících v kategorii 7. tříd,  postoupilo mezi nejlepších šedesát žáků z celé ČR také šest studentů GČL. Anička Salavcová, Hanka Salavcová a Markéta Hošmánková vyřešily správně dokonce všechny úlohy, Veronika Kűhnlová, Alžběta Kafková a Filip Machač 14 úloh z 15.

V národním kole, které proběhne 6. května v Praze, budou mladí matematici řešit během 60 minut 25 úloh. Již samotný postup do národního kola je pro naše studenty velkým úspěchem. Doufáme, že i v Praze potvrdí své matematické kvality a výrazně promluví do pořadí na předních místech.

 

Přejeme hodně štěstí.

Lenka Tulková