Charitativní sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkové dny

V pondělí 14.3. 2016 se naši studenti vypravili do města se zapečetěnými kasičkami a magnety, aby pomohli při charitativní sbírce nadace Život dětem a podpořili tak těžce postižené děti, které jsou v domácím léčení a jejichž rodiče se o ně musí 24 hodin starat.

Prodejem upomínkových magnetů se nám podařilo vybrat a odeslat 3.160 korun.

Naši dobrovolníci:

Kristýna Pröllerová, Namuundari Ganbayar, Ladislav Vala, Jan Horský (kvarta A)

Ema Nová, Natálie Kocková, Ema Jeřábková, Kamila Budková (kvinta B)

Děkuji za pomoc a ochotu při realizaci této akce.

Homepage

Mgr. Veronika Vosálová