Pojeďme do Ettalu!

Už je to tady! Po měsících příprav na další pobyt v rámci partnerské výměny s německým gymnáziem v Ettalu stojíme před školou, každý obtěžkaný nejméně jedním kufrem a příručním zavazadlem, o které je opřen vak se snowboardem či lyžemi.

Před vstupem do autobusu probíhají všechny náležitosti: kontrola cestovního dokladu, pojištění. Poté nástup do autobusu a nabíráme směr státní hranice.

A… ještě krátká zastávka v Dubé a Honzův sprint domů pro občanku.

Mnichov, zámek Nymphenburg, rezidence kurfiřtského rodu Wittelsbachů– naše první zastávka v Německu. Na zámku navštěvujeme rozsáhlou sbírku kočárů kočárů z 18. a 19. století (Marstallmuseum).

Muzeum je zvlášť úzce spojeno s Ludvíkem II. Nádherně a bohatě zdobené  zlacené kočáry a saně jsou chloubou muzea. Nejzvláštnějším povozem je malý vůz pro slavnostní příležitosti, jehož kabina mohla být v zimě namontována na saně. Elegantní malé saně měly dokonce elektrické osvětlení.

 

 

 

 

 

Do benediktinského opatství Ettal, cíle naší cesty, přijíždíme se setměním. Zpočátku rozpačité výrazy studentů, ostych z cizojazyčné komunikace a z neznámého prostředí je po několika minutách po příjezdu odbourán. Rodiny si “přivlastňují” naše studenty a odjíždějí na večeři.

I přesto, že v komunikaci byla zpočátku určitá jazyková i vztahová bariéra, se vše během dalších dnů měnilo. Zejména během sportovního vyžití (lyžování, míčové hry), či během návštěvy studentské kavárny/vinárny.

8. března – úterý

Ráno jsme se dostavili do školy. Drahý páter Angelus nás provedl po škole a ukázal nám prostory kláštera, baziliku, seznámil nás s historií opatství. V reprezentačních prostorách školy nás oficiálně přivítal ředitel školy, panHering, který  nám popřál pěkný pobyt v Ettalu. Pan Stör nás provedl také horní částí klášterního areálu s provozními budovami: klášterní likérnou, kláštěrním pivovarem, sýrárnou.

 

 

 

 

 

Benediktinské opatství se nachází 10 km severovýchodně od GaPa. Za svou existenci vděčí vévodoviLudvíkovi IV. Bavorovi. Ten po návratu z Říma z císařské komunikace založil  v roce 1330 na okraji svých pozemků na dohled Alp benediktinský klášter. Zároveň tu zřídil sbor dvanácti rytířů s manželkami a mistrem, kteří dostali od císaře zvláštní řeholi. Z Pisy přivezl vzácnou mramorovou sochu Panny Marie, která se stala cílem mnoha poutníků dodnes. Goticky okrouhlý (dvanáctiúhelný) chrám Nanebevzetí PM byl vysvěcen roku 1370. Na poč. 18. stol. pod vedením opata Placida Seize byl klášter zvětšován, kostel zbarokizován (podoba určující až po současnost) a založena škola nového typu, kde se vedle latiny nejen učily dva další jazyky (italština a francouzština), ale i moderní předměty dějepis a zeměpis, takže mniši museli zpracovat vlastní učebnice. Taková škola se stala přitažlivou jak pro šlechtickou mládež, která chtěla získat širší obzor, tak pro její rodiče, protože Ettal ležel daleko od měst a rezidencí se škodlivým rozptýlením. Studenti brzy přišli nejen z Bavorska, ale i z Rakouska a dalších středoevropských zemí včetně zemí české koruny (takže v seznamu studentů najdeme jména Kolovrat, Lažanský, Lobkovicz, Skrbenský, Šternberk, Valdštejn, Žerotín atd.). Po několik let tam působil i proslulý moravský skladatel Frantisek X. Richter jako "ředitel hudby". V roce 1743 vznikl úmysl založit podobnou školu v Praze a už byli sehnáni profesoři z benediktinských klášterů celé říše, ale vypuklé války tomu zabránily.

Následující fotografie jsou z návštěvy klášterního lihovaru a sýrárny:

 

 

 

 

 

Odpolední program v Oberammergau byl věnován prohlídce divadla a návštěvě horské služby.

Obec Oberammergau, neboli “Ježíšův Oberammergau”je tak málo zasažena globalizací, že zde rušivým dojmem působí i internetová kavárna. Obec získala světovou proslulost díky působivým Pašijovým hrám, které se konají ve městě každých 10 let od roku 1634 – příští se budou konat v roce 2020.Obec má 5 000 obyvatel, z nichž 2 400 je do hry nějakým způsobem zapojeno.

V Oberammergau se léta nepočítají na roky, ale na divadelní sezóny.  Když se mluví o události, která se stala v roce 2001, tak se řekne: „To bylo kolem 2000 pašijí.“

 

 

 

 

 

Od členů horské služby jsme získali přehled o tom, jak horská služba své činnosti organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, jak poskytuje první pomoc a mnoho dalšího. Nechyběla ani praktická část, dovednost vázání uzlů či zdolání horské stěny za jištění ze strany horské služby.

9. března – středa

A je to tady!!! Slunce nás vítalo do nádherného dne. Obloha blankytná, čerstvě napadaný sníh – ideální sněhové podmínky!

Vyrážíme nejen za lyžařským snem na nejvyšší vrchol Německa Zugspitze, ale i za úžasným výhledem. Naši studenti si mohli během dne vyzkoušet, nakolik mají trénované především stehenní svaly.

10. března – čtvrtek

I tento den byl ve sportovním duchu.

Říká se, chcete-li vidět světový fotbal blízko českých hranic, tak jeďte do Allianz arény na Bayern! A tak jsme zamířili na stadion na prohlídku Allianz Arény v Mnichově, domovského klubu FC Bayern. Po hodinové prohlídce stadiónu jsme se autobusem přesunuli do komplexu Olympijského centra v Mnichově.

 

 

 

 

 

Odpoledne jsme věnovali prohlídce historického centra Mnichova – Marienplatz a jeho okolí. Nejdůležitější budovou na náměstí je Nová radnice, která je sídlem vrchního starosty a městské rady. Ve východní části náměstí stojí Stará radnice, kostel St. Peter(kde mnozí z nás otestovali kondičku při stoupání na vrchol věže). Též jsme navštívili dominantu Mnichova – kostel Frauenkirche.

Při cestě k Residenčnímu paláci jsme míjeli hotel, kde právě v onen den pobýval i náš premiér, který zde byl na oficiální návštěvě a jednal s bavorským premiérem Seehoferem.

11. března – pátek

Dopolední program proběhl v duchu diskuswe s páterem Angelem na téma společné česko-německé vztahy. Hezké propojení vzájemných vztahů nabízel i následující program, návštěva zámku Linderhof. Die Linde, v mateřském jazyce výraz pro strom lípa . Toto slovo je obsaženo  i v názvu naší školy,  Gymnázium Česká Lípa.

Zámek se nachází v blízkosti ettalského kláštera. Je nejmenší ze tří staveb postavených bavorským králem Ludvíkem II.a zároveň jedinou z nich, která byla dokončena ještě za jeho života. Jen škoda, že parková úprava zahajuje sezónu až koncem dubna.

12. března – sobota

Poslední ráno – loučení se s našimi přáteli, výměna mobilových čísel, objímání, společné focení a pozvání na září do České Lípy. Poslední zamávání a rozjíždíme se směr Mnichov.

Protože je Mnichov poutní místo milovníků motorismu, nemohli jsme si ani my nechat ujít příležitost nahlédnout do impozantní budovy BMW Welt, kde na nás již čekali naši průvodci, mladý pár Florian (bývalý student Gym Ettal) a Káťa (bývalá studentka Gym Česká Lípa). Florian nás přivítal k našemu překvapení česky “Dobrý den”, ale další informace k modelům aut a motocyklů značky BMW již probíhaly v němčině.

Návštěva BMW byla posledním bodem našeho programu. Spokojení a unavení jsme se vydali na cestu domů.

Co říci závěrem?

Chtěla bych poděkovat v prvé řadě páteru Angelovi, který si udělal čas a prováděl naše studenty po areálu kláštera. Obdiv za mimořádný výkon, neboť výklad vedl v češtině.

Děkuji mému německému kolegovi. Vielen Dank an Herrn Stör, za zajímavý program. Velký dík rodinám z partnerské školy v Ettalu, které se po celý týden staraly o naše studenty, a též poděkování pedagogickému doprovodu, paní Mayové.

Samotný pobyt v Bavorsku, v tomto divukrásném státě, mimořádně zajímavém areálu kláštěrní školy, byl minimálně cennou zkušeností. Nová země, nová kultura, nové zážitky a hlavně noví lidé, na které doufám zůstanou jen pěkné vzpomínky.

Mgr. Daniela Hronzová

 

… a ještě příspěvky studentů:

 

“ Všichni jsme na to 2 roky čekali. Teď je to tu! Konečně jedeme  nach Bayern!“

                                                                                              Martina

 

„Než jsme měli vyjet, měla jsem vcelku strach, jaké to bude a zda si tu budu mít s kým povídat. Rodinka byla velice milá a chápavá. Našla jsem si tu i spoustu nových přátel a užila jsem si nakonec nádherný týden plný krásných zážitků. Nikdy na něj nezapomenu. Teď při odjezdu domů si říkám, že bych tu klidně ještě zůstala.“

                                                                                              Sandra

 

„Výlet směr Zugspitze, nálada dobrá, učitel z Benediktiniského Gymnázia vypadající jako Schwarzeneger. Cestujeme kabinkou a adrenalin stoupá. Z ledovce se naskýtá nádherný pohled do údolí. Počasí skvělé. Vielen Dank!“

                                                                                              Kryštof

 

„Při historicky prvém sjezdu Zugspitze (pozn. poprvé, co stojím na lyžích) není problém několikrát povalit do sněhu paní Hronzovou.“

                                                                                             

Petr

„I přes prvotní obavy to byl nakonec krásný týden plný zážitků, i když jsem nevěděla, u které rodiny skončím. Rodinka byla ta nejlepší, jakou jsem si mohla přát ( trpělivě snášela mé německé blekotání). Bude se mi stýskat po nádherné okolní krajině. Alpy jsou prostě boží. A hlavně většinu týdne svítilo slunce. Gymnázium v Ettalu mělo své kouzlo…Prostě bude mi to opravdu chybět, a jestli to čte někdo, kdo neví, jestli má jet, tak ať se okamžitě přihlásí, protože to stojí za to!“

               

„ Chodit v noci po internátu je boží! 

             Markéta

 

 

„Po skoro týdnu v klášteře mou mysl naplno ovládla víra, díky neuvěřitelnému počtu křížů.“

                                                                                              Milan

 

„Ettal 2016 byl prostě nejlepší, jen to opakovat znovu a znovu. Kart fahren byla pecka!”

                                                                                              Vít

 

“Celý týden super, spousta zážitků a zkušeností. Až na borce, co mě sundal na sjezdovce a neustále se třesoucí autobus, vyšlo prostě všechno skvěle. Možná jsem si i tu němčinu zlepšil.

Těším se, až kluci přijedou k nám.”

                                                                                              Pavel

 

„V době, kdy jsme byli v Mnichově, zde pobýval i náš premiér B. Sobotka. Následující den nám každému byly předány listy s okopírovaným článkem z tisku o proběhlé návštěvě.“

                                                                                             

                                                                                              Tereza

 

“Eine schöne Woche geht zu Ende, und wir freuen uns schon auf September, wenn wir euch besuchen kommen.“

                                                                                              Pascal

 

„Es war eine schöne Zeit mit euch, es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es euch ebenso gefallen hat. Auch freue ich mich schon auf September. Leider konnte ich nicht am Donnerstag dabei sein, in München.“