Postup do národního kola biologické olympiády – kategorie A

V pátek 1. dubna proběhlo v DDM Větrník v Liberci krajské kolo biologické olympiády kategorie A. GČL skvěle reprezentovali Ludvík Kašpar (VII.A), Petr Myslík (VII.A) a Jan Řeháček (4.A). Je velmi pozitivní, že naše škola byla v krajské konkurenci díky konečným výsledkům všech tří studentů  nejúspěšnější.  V konkurenci 26 účastníků zvítězil Ludvík Kašpar, který tak navázal na loňské vítězství v kategorii B, čímž opakovaně potvrdil velký přehled a biologické znalosti. Pozice našich studentů septimy byla o to obtížnější, že soutěžili v kategorii s letošními maturanty. Petr Myslík skončil  na pěkném 6. místě a Jan Řeháček na 7. místě.

Ludvík se tak svými výsledky nominoval do národního kola, které proběhne ve dnech  25. – 29. dubna na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.  Dvanáct nejúspěšnějších řešitelů národního kola se následně zúčastní přípravného výběrového soustředění, ze kterého vzejde čtveřice, která bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní biologické olympiádě ve Vietnamu.
 
Všem třem studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Ludvíkovi přejeme hodně štěstí v kole národním.
Lenka Tulková