Vítězství v krajském kole ekologické olympiády = postup do NÁRODNÍHO KOLA

Ve dnech 22. – 24. dubna se naše družstvo ve složení Milan Klimeš, Petr Paulík a Ondřej Volejník zúčastnilo krajského kola Ekologické olympiády, které se konalo v Pláních pod Ještědem . Tématem letošního ročníku je „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“.

Hned po příjezdu nás čekal vědomostní test s poznávačkou. Večer jsme se ještě zúčastnili přednášky na téma „Přírodní park Ještěd“. Druhý den soutěž pokračovala praktickou částí. Úkol spočíval ve zmapování biotopu ve vymezené lokalitě se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o území, kde se provozují různé sportovní aktivity, měli jsme řešit střet těchto aktivit s ochranou přírody. Výsledky našeho šetření jsme pak prezentovali před odbornou porotou tvořenou pracovníky CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, odboru ŽP KÚ a Lesů ČR. Obhajoba nám vynesla 59 bodů z 60 možných, což výrazně přispělo k našemu celkovému vítězství a postupu do národního kola, které proběhne v červnu v osadě Jizerka.

Petr Paulík, VII. B