Soutěž v právních dovednostech

 Již v prosinci se studenti společenskovědního semináře zúčastnili exkurze, kterou připravila absolventka našeho gymnázia a úspěšná studentka UK Zuzana Petrůvová. V rámci projektu Street Law jsme si vyzkoušeli simulované soudní řízení. Když od ní přišla nabídka, abychom poměřili své právní dovednosti s ostatními talentovanými studenty, neváhali jsme a přijali jsme ji.

Jednalo se o soutěž Street Law Moot Court Competition. Zúčastnili jsme se simulovaného řízení před Evropským soudem pro lidská práva, kde jsme zastupovali syrského uprchlíka, kterému byla odepřena mezinárodní ochrana. Ústnímu kolu předcházela pečlivá příprava a rešerše mezinárodních smluv a judikátů evropských soudních institucí i písemné podání.  Na konci dubna proběhlo fakultní kolo soutěže na UK v Praze. Zde jsme dokonce dostali možnost navštívit přednášku vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Jako jediné přihlášené mimopražské škole se nám podařilo zvítězit! Díky tomu jsme se dostali do česko-slovenského finále, které se konalo 13. 5. 2016 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nezopakovali jsme tu sice vítězství z fakultního kola, ale odměnou nám může být celkové třetí místo nebo ocenění Petra Paulíka jako nejlepšího řečníka soutěže. Jednalo se o zajímavý zážitek, který můžeme potenciálním zájemcům o studium práv jen doporučit. Za fotografie z fakultního kola děkujeme www.streetlaw.eu. Album z Olomouce je k dispozici zde:

https://www.zonerama.com/hudyjan/Album/1614071?secret=S154N00X31BEY9s9o63Gg1pdr

Závěrem bychom Zuzaně Petrůvové chtěli poděkovat za její ochotu a pomoc s přípravou na soutěž.

Věra Fikarová, Martina Hodinková (3. A) a Petr Paulík (VII. B), účastníci soutěže