EKOKŘEČCI v národním kole

 V týdnu od 13. – 18. června  se sjeli na Vysočinu vítězové krajských kol soutěže Zlatý list (15 týmů mladších, 15 týmů starších). Liberecký kraj v obou kategoriích reprezentovali studenti  přírodovědného kroužku Ekokřečci. Po celý týden mohli účastníci navštěvovat nejrůznější přírodovědné exkurze a přednášky. K zajímavým zážitkům patřilo např. kroužkování ptáků, pitvání úhoře, lov vodních bezobratlých, chytání netopýrů. V pátek pak proběhla soutěžní stezka. Účastníky čekalo devět stanovišť + průběžná poznávačka přírodnin po trase. K získaným bodům ze stezky byly ještě přičteny body za „práci pro přírodu“.

Konečné výsledky nás velmi potěšily. Děvčata ze sekundy letos soutěžila již ve starší kategorii (7.- 9. třída), takže jejich konečné 5. místo je velkým úspěchem. Obrovskou radost nám udělali primáni, kteří v mladší kategorii obsadili  2. místo.

Za vynikající reprezentaci školy děkujeme studentům
I.A (mladší) : Terezce Čechové, Máje Holubové, Anežce Kirschnerové, Adamu Komárkovi, Báře Košťálové, Terezce Seifrtové
II.A (starší) : Amálce Halamové, Anetě Kuchařové, Aničce Salavcové, Janě Simulíkové,  Aničce Schacherlové,
                       Veronice  Vondráčkové

Lenka Tulková