Saské Švýcarsko

Ve čtvrtek 23. června se studenti 2.A vydali na zeměpisnou exkurzi do oblasti Saského Švýcarska (Nationalpark Sächsische Schweiz). Vlakem jsme dojeli přes Děčín do stanice Schmilka-Hirschmühle v SRN, kde jsme přestoupili na přívoz přes Labe. Ze Schmilky, první obce na německé straně hranice, jsme po příjemné lesní cestě vyrazili k patě bývalého mořského útesu, kde nás čekalo překonání značného výškového rozdílu v podobě schodiště Heilige Stiege (Svaté schody) – název příznačný, jak účastníci jistě potvrdí.

Na skalní plošině, po vyrovnání kyslíkového dluhu a krátkém odpočinku, jsme se mohli kochat zajímavými skalními útvary. O kousek dál se nám otevřel nádherný výhled do širokého okolí. Podél úpatí Friensteinu jsme opatrně prošli po skalní římse, jištěné kovovými úchyty, k jeskyni Idagrotte, u které jsme posvačili.
Následně jsme se kousek vrátili a pokračovali k další skalní vyhlídce, ze které jsme pozorovali hluboký Labský kaňon. Na zpáteční cestě jsme nejprve pokračovali po několika kovových žebřících, poté se cesta již zklidnila a následovalo klesání až do Schmilky, odkud jsme se přeplavili na druhý břeh a vlakem se vrátili zpět do České Lípy.
Kromě převýšení nám síly ubíralo především úmorné vedro. Naštěstí většina trasy vedla lesem. Když jsme navíc potkávali velké množství čilých německých turistů v důchodovém věku, nedovolil si už nikdo hudrat. Odměnou za fyzickou námahu nám byly úžasné výhledy do atraktivní německé i české krajiny.
 
R.Tulka