Jarní maturitní zkoušky zvládli naši žáci opět úspěšně

Centrum pro získávání výsledků vzdělávání zaslalo v těchto dnech na střední školy tzv. školní zprávy o výsledcích společné části maturitních zkoušek.

Velmi nás těší, že i letos jsme jako škola dosáhli výsledků velmi solidní úrovně ve srovnání s ostatními gymnázii v České republice. Jak je patrné z následující tabulky, v porovnání s G ČR jde většinou o výsledky nad tímto republikovým průměrem. Za zmínku stojí především výsledek v matematice (DT = didaktický test) a v anglickém jazyce (PP = písemná práce a didaktický test). Tyto tři nejlepší výsledky jsou v tabulce červeně zvýrazněny.

I letos si tedy můžeme říci, že naše českolipské gymnázium připravuje své žáky k maturitě velmi dobře. A doufáme, že dobře připraveni jsou i pro následné vysokoškolské studium.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

Výtah ze školní zprávy – dosažené skóre

úspěšnost

předměty

gymnázia ČR

gymnázium Česká Lípa

4.A

VIII. A

VIII.B

DT M

71,4

78,4

75,3/6*

75,5/4*

82,3/8*

ČJ celkem

80,1

82,6

86,9

79,6

79,5

DT ČJ

78,5

78,8

83,5

76,6

74,6

PP ČJ

78,4

84,9

87,4

8,3

86,2

UZ ČJ

83,5

83,4

89,6

81,8

75,9

AJ celkem

89,0

92,5

93,4/24*

93,4/19*

89,7/13*

DT AJ

90,4

93,6

95,3

93,1

91,0

PP AJ

89,7

95,2

93,6

98,4

93,6

UZ AJ

85,6

87,7

89,2

89,1

83,0

 

 

                    *Číslo za lomítkem uvádí počet konajících žáků (u M a AJ).

                    Zkratky: M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk

                                   DT = didaktický test, PP = písemná práce, UZ = ústní zkoušky