Charitativní sbírka Světluška – Svítíš

V pondělí 12.9.2016 se naši dobrovolníci vypravili do města se zapečetěnými kasičkami, tykadly, propiskami, píšťalkami a náramky, aby pomohli při charitativní sbírce a podpořili tak nevidomé či těžce zrakově postižené kamarády.

Podařilo se nám vybrat a odeslat několik tisíc korun.

Naši dobrovolníci  Majda Vydrová, Ema Jeřábková, Jakub Vejmelka, Veronika Blažková, Barbora Sukovatá a Šárka Toráňová odvedli skvělou práci. Za pomoc a ochotu při realizaci této akce jim patří velký dík.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Mgr. Veronika Vosálová