Adrenalin septimy A

Třetí týden září neprobíhal v septimě A tak, jak by se snad dalo čekat. Ačkoli byl již školní rok v plném proudu, lavice zde zely prázdnotou. Většina jejich osazenstva totiž právě absolvovala adrenalinový pobyt v Březové. To, že opravdu dostál svému přízvisku, dosvědčuje i stručný výčet aktivit: slaňování, skok do prázdna, tzv. démonická skluzavka nebo paintball a airsoft. Tyto a mnoho jiných aktivit nám přiblížil instruktor Razi, díky němuž se všem účastníkům jistě těchto pět dní zapsalo hluboko do paměti. Nemalý dík patří i našemu pedagogickému dozoru, který rovněž přispěl k celkově skvělé atmosféře pobytu.

Ondřej Vosála

video z kurzu ►