Byla jsem v Bradavicích

 Díky projektu Škola a učitelé 21.století, na který získalo naše gymnázium finanční prostředky z programu Erasmus +, jsem měla možnost se zúčastnit metodického kurzu pro učitele anglického jazyka v Lake School of English v Oxfordu.

      Na čtrnáct dní jsem si vyzkoušela, jaké to je být opět studentkou. Měla jsem velké štěstí na spolužáky (učitele AJ) z mnoha evropských zemí, se kterými jsem strávila nezapomenutelné chvíle nejen ve škole, ale i na společných výletech. Po celé dva týdny jsme měli paní učitelku Lucy, díky níž jsme se seznámili s celou řadou aktivit zaměřených na výuku slovní zásoby, gramatiky, poslechu, využití ICT  a s mnoha  dalšími.Škola  byla super a některé nově získané poznatky jsem již zařadila do svých hodin a další  se rozhodně chystám zařadit. Dále jsem navázala skvělé kontakty s učiteli z mnoha zemí, které se můžou škole hodit při plánování dalších projektů.

      Co dalšího mi ještě pobyt v Oxfordu dal? Měla jsem veliké štěstí, že jedenkrát za rok se organizujíOxford Open Days, kdy se neplatí vstupné v celé řadě památek a máte možnost si prohlédnout i prostory, kam se návštěvník běžně nedostane. Škola nám zorganizovala i několik poznávacích zájezdů, navštívili jsme Bleinhem Palace (zámek, kde se narodil W. Churchill), The Cotswolds (nádherný venkov s typickými doškovými chalupami) a Stratford upon Avon (rodiště W. Shakespeara).

      A proč jsem svůj článek nazvala Byla jsem v Bradavicích? Ze všech památek na mě zapůsobila nejvíce Christ Church College. Jedna z mnoha kolejí Oxfordské univerzity. Zde jsme mimo jiné viděli hrob svaté Frideswide, která je zakladatelkou Oxfordské univerzity a patronkou Oxfordu. Šli jsme i okolo dveří, za kterými bydlela Alenka, dcera tehdejšího děkana, která inspirovala L. Carolla k napsání Alenky v říši divů. Nejzajímavější moment celé prohlídky přišel, když nám průvodce ukazoval, které prostory z Christ Church College se objevily ve filmu o Harry Potterovi – Kámen mudrců. Díky tabletu, který měl průvodce v ruce, jsme viděli, jak Harry Potter schází po tom samém schodišti, po kterém jdeme právě my. smiley Dále  před námi (na tabletu smiley) vešel Harry Potter do zakázané komnaty a mnoho dalších záběrů z filmu včetně monumentální jídelny. Možná se vlastně jednalo o skutečné ,,Bradavice“. Klíč k vědění, který spočívá v disciplíně, kritickém myšlení, schopnosti objevit v sobě svůj potenciál a ten ve svém životě zúročit, Christ Church College předala  i například 13 studentům, kteří se později stali ministerskými předsedy Velké Británie.

      Moc bych touto cestou chtěla i poděkovat Janě Triguinho  a Heleně Paszekové (autorkám a organizátorkám projektu) za možnost vycestovat na tento kurz.

Mgr. Martina Šimánková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“