Zájmové kroužky 2016 – 2017

 

Název

Vedoucí

Den

Čas

 

Herecký a recitační

(od 15 let)

 

p.Kučaba

 

Pátek

 

14.00 – 15.00

 

Atletický kroužek

 

 

p. Sviták

 

Pátek

 

15.30 – 17.00

Kruhový a kondiční trénink

 

p. Mlynářová

 

Středa

 

13.45-14.20

Praktická chemie

(1. a 2. r.)

p. Machová

Středa

7.05-7.55

 

Volejbal

 

p. Mestek

 

Pátek

 

 

14.00-15.30

 

Horolezecký

 

p. Holub, p. Landa

 

Pátek

 

 

14.30-15.30

Přírodovědný – pro žáky primy

 

p. Tulková

 

Středa

12.45-13.30

Německý jazyk – certifikátní příprava pro 2. ročník + sexty

 

p. Vosálová

 

Pátek

 

14.00-14.45

Německý jazyk – certifikátní příprava pro 3. Ročník + septimy

 

p. Hronzová

 

Pátek

 

14.00-14.45

 

Matematika převážně vážně (1.r. + kvinta)

 

p. Tulka

 

středa

 

7.05-7.50

 

Přírodovědný – akce

 

p. Tulková

 

průřez – dle nabídek atd.

 

 

Kroužek FCE

(3 a 4. r.)

 

p. Triguinho

 

Pátek

 

7.05-7.50