Co jsem znala z filmů a chtěla vidět osobně

 Používat cizojazyčné zdroje není až tak složité. Písemně domluvit mezinárodní projekt či si napsat o další materiály na podporu výuky je o něco složitější, ale stále ještě jednoduché. Domluvit se s cizincem osobně je někdy věc naprosto nemožná z různých důvodů. Protože bych ráda spolupracovala na mezinárodních projektech z oblasti ICT a získávala nejnovější poznatky, je bezpodmínečně nutné, abych mluvila anglicky. A kam se vydat, abych se naučila co nejlépe?

Z programu Erasmus + získalo naše gymnázium finanční prostředky na projekt Škola a učitelé 21. století a já jsem dostala možnost zúčastnit se jazykového kurzu. Vybrala jsem jazykovou školu EC London a nejen naplnila účel cesty, ale také získala množství nových zkušeností a navíc viděla osobně místa z mých oblíbených filmů.

Výuka v jazykové škole probíhala obdobně jako v běžné škole s tím rozdílem, že jediným vyučovacím předmětem byla angličtina. Procvičila jsem si gramatiku, zjistila, že je poměrně snadné  mluvit s učiteli a kolegy z kurzu. Díky chvále učitelů jsem naštěstí ztratila část ostychu a snažila se mluvit i mimo školu. Ne vždy jsem se setkala s ochotou, ale většinou naštěstí ano.

Kromě výuky jsem navštívila také londýnské památky, National Gallery a několik muzeí. Nejvíc mě zaujalo Imperial War Museum, jehož stálá expozice mi přišla naprosto úchvatně připravená. Nejvíc času jsem strávila v The British Museum, které jsem i tak nestihla projít celé. Pro výuku pro mě byla však nejzásadnější The National Gallery, jejíž rozsáhlá sbírka mě uchvátila. Nikdy mě nenapadlo, že bych stála v místnosti s malbou Leonarda da Vinciho a byla uchvácena. Po návštěvě těchto všech institucí jsem došla k závěru, že není možné se o věcech pouze učit, mnohé z nich se musí i vidět a nejlépe zažít, aby je člověk skutečně pochopil. 

Za dva týdny se spolu s kurzem angličtiny nedalo stihnout vidět úplně vše zajímavé, ale do naší školy jsem si přinesla i několik nápadů a námětů, které se mi, doufám, podaří se svými žáky zpracovat. První z nich už žáci v kvartě vyzkoušeli na vlastní kůži a doufám, že se jim hodiny podle knihy „Are You an Art Sleuth“ líbily.

A který film nebo filmy mám nejradši, to zkuste poznat z fotek míst, která jsem navštívila.


„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“