Návštěva německých studentů z partnerské školy

Ve dnech 26. 9. – 1. 10. 2016 jsme přivítali zahraniční studenty z bavorského Ettalu v rámci výměnného pobytu

Koncem září nás navštívili studenti z Benediktinského Gymnázia v Ettalu se svým učitelem. Již od jara tohoto roku 2016 měli studenti možnost vzájemně si dopisovat. Prvé setkání obou škol proběhlo v březnu 2016 na partnerské škole v Ettalu.

 Koncem září přijeli žáci z Ettalu na týdenní výměnný pobyt na gymnazium do České Lípy. Během pobytu si prohlédli naši školu, kde obdivovali především odborné učebny pro výuku IT předmětů. Kromě pobytu přímo ve škole jsme pro naše hosty pestrý program, který zahrnoval  návštěvu sklárny AJETO v Lindavě, komentovanou prohlídku skalního hradu ve Sloupu, zajímavou prohlídku automobilky ŠKODA Mladá Boleslav, výlet do historického centra Prahy, kde si studenti prohlédli pamětihodnosti Starého Města. V následujících dnech byla připravena návštěva Baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Studenti též navštívili Centrum pro chytrou zábavu  iQLANDII  v Liberci – moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů.

 

Poslední den pobytu absolvovali studenti turnaj ve florbale, komentovanou prohlídku zámku v Zákupech a výstup na hrad Bezděz.

 

 

Hezkým zážitkem byl i společný večerní program v úterý, pořádaný rodiči, kdy mohli naši studenti a jejich hosté po náročném programu relaxovat při bowlingu. Během večera byly dorozumívacími jazyky němčina, angličtina i čeština. Při odjezdu se němečtí studenti rozloučili typicky česky – „ahoj“.

Věříme, že i v budoucnu budeme moci realizovat výměnné pobyty s partnerskou školou v Ettalu. Jsme rádi, že máme možnost poznávat kulturu, zvyky, historii, školu i rodinu v zemi našich sousedů.

Mgr. Daniela Hronzová, vedoucí akce