WIEN 2017

Po úspěšném jarním putování jižním Polskem nás i v příštím roce čeká historicko-geografická exkurze. Tentokráte zavítáme do Vídně. Exkurze je určena pro studenty 1. – 3. ročníku vyššího gymnázia, kvint – septim. Celková kapacita je 50 míst.

Termín:             3. – 5. května 2017

Přihlášky:        středa 23. listopadu 2016 od 7 hodin v kabinetu č. 412 (411)

R. Tulka

Podrobnější informace dále:

WIEN 2017

(určeno pro studenty 1. – 3. roč. vyššího gymnázia + kvinta – septima)

 

Termín exkurze:       3. – 5. května 2017

Program:      

1. den  – odjezd od GČL v nočních hodinách 3. května (bude upřesněno), noční transfer

2. den  – ráno příjezd do Vídně

            – dopoledne     – společná prohlídka zámku Schönbrunn + individuální prohlídka zámeckého parku

            – odpoledne     – Leopoldovo muzeum, prohlídka města (např. Stephansdom, Hundertwasserhaus,…)    

                                    – ubytování

3. den  – dokončení prohlídky města (např. Hofburg), Prater

            – odjezd do ČR (návrat do ČL v nočních hodinách, ještě bude upřesněno)

Cena:             1.650,- Kč/student

            v ceně  – doprava klimatizovaným autobusem

                        – průvodce CK Pangea-Travel

                        – nocleh ve studentské ubytovně (vícelůžkové pokoje), pobytová taxa, lůžkoviny

                        – 1x snídaně

                        – pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za způsobené škody v zahraničí

                        – zákonné pojištění proti úpadku CK

Platba v hotovosti:    1. záloha 500,- Kč do 30. listopadu 2016 (v kabinetu č. 410 → Ks, Tu)

                                        Přihlášený(á) student(ka) odevzdá společně s vyplněnou přihláškou. Při nedodržení

                                        termínu bude přihlášení zrušeno a místo podstoupeno náhradníkovi.

                                    2. doplatek 1.150,- Kč do 31. března 2017

Pokud přihlášený účastník po zaplacení závazné zálohy zjistí, že se nemůže exkurze zúčastnit, musí si za sebe sehnat náhradníka (místo bude nejprve nabídnuto náhradníkům dle pořadí).

Vstupy:          cca kolem 30 euro/os

                        vstupné do Schönbrunnu bude vybíráno ještě před odjezdem

Vedoucí akce                          Mgr. Michal Kosina

Pedagogický doprovod          Mgr. Radomír Tulka, Mgr. Jitka Hluštíková