Prima v pravěku

Ve středu 2. listopadu se šli všichni žáci třídy  prima A přesvědčit a dozvědět, jak vypadal pravěk na území Českolipska.

Z již nabytých vědomostí z dějin pravěku mohli žáci porovnat množství nálezů a vykopávek v místech nám nejbližších, v našem regionu.

Cílem bylo zodpovědět všechny otázky z pracovního listu. A že jich nebylo málo… Spolupráce byla povolena, ba dokonce vítána. Exkurzi s primou hodnotíme jako smysluplnou a efektivní. Žáci se zábavnou formou seznámili s nejstarším obdobím dějin našeho regionu. Přiložené video jen dokládá, že byla exkurze sympatickým zpestřením a doplněním školní výuky. Pozn.: video je v anglickém jazyce z důvodu použití v mezinárodním projektu eTwinning, na němž se třída primy podílí pod vedením paní učitelky N. Kadlecové.

K. Menclová, N. Kadlecová