Zajímavý seminář aneb jak psát odbornou práci

 V pondělí 21. listopadu proběhl na naší škole ve spolupráci s krajským úřadem Libereckého kraj a Domem dětí a mládeže Větrník v Liberci odborný seminář na téma Středoškolská odborná činnost (SOČ). Iniciovali jsme tuto akci, protože jsme přesvědčeni, že je důležité studenty pro tuto činnost motivovat a též pečlivě připravovat, aby jejich práce v jednotlivých oborech SOČ měly odpovídající úroveň a byly konkurenceschopné nejen v rámci našeho kraje, ale i celé republiky.

Pozvánka putovala na všechny střední školy na Českolipsku, a tak se v daný termín v přeplněné multimediální učebně sešli nejen zájemci z řad našich žáků, ale též kolegové a studenti z mimoňského gymnázia a českolipské obchodní akademie či průmyslové školy.

V krátkém úvodním proslovu připomněla ředitelka Gymnázia Česká Lípa především důležitost prací SOČ jako průpravy pro další odborné práce především v průběhu vysokoškolského studia a poté předala slovo nejprve Ing. Evě Hodboďové z KÚ LK. Ta se zabývala zejména organizačními záležitostmi, informovala o inovované webové stránce www.soc.cz, dále o termínech jednotlivých postupových kol, zmínila rovněž důležitost volby vhodného oboru vzhledem k tématu práce či upozornila na některé časté nedostatky prací i obhajob v kole krajském.

 Hlavní příspěvek poté přednesla PaedDr. Jaroslava Šiftová z libereckého Podještědského gymnázia, dlouholetá členka krajských porot a komisí SOČ. Ve své prezentaci přiblížila posluchačům postup tvorby odborné práce od prvotního nápadu přes stanovení tématu, pracovních metod a struktury práce až po její závěrečnou prezentaci a obhajobu před soutěžní komisí. Zdůraznila též potřebu odbornosti v jazyce, dodržení formálních náležitostí, přesného citování a uvádění bibliografických údajů a  své vysvětlení doplnila i praktickými návody a příklady. Během své přednášky též odpovídala na dotazy přítomných studentů.

Považujeme tento seminář za velmi zdařilý a pro žáky naší školy užitečný. Ostatně i oni sami z něj odcházeli zjevně spokojeni. Věříme též, že můžeme očekávat nárůst počtu i kvality prací v rámci SOČ, a přejeme našim žákům v tomto oboru mnoho úspěchů.

Mgr. Helena Paszeková