Stínování trošku jinak

 Druhý listopadový týden jsem se v rámci projektu Erasmus+ účastnila stínování. Ty, kteří se teď právě podivují, co mám společného s výtvarnou výchovou, musím uklidnit. Stínování v projektu Erasmus+ neboli job-shadowing je stáž zaměřená na profesní rozvoj učitelů.

Vydala jsem se do zahraničí „stínovat“ kolegu, sledovat jeho pracovní prostředí a hlavně metody a postupy jeho výuky, abych mohla všechno to, co se mi bude zdát užitečné, uplatnit na naší škole.

Vybrala jsem si jedno z prestižních gymnázií v Bratislavě – gymnázium Jura Hronce. Čas jsem trávila s Mgr. Janou Fraasovou, PhD. Vyučuje matematiku, zajišťuje spolupráci školy s matematicko-fyzikální fakultou v Bratislavě, na které také učí, a pracuje jako metodička výuky matematiky v Bratislavě. Pokud se čirou náhodou v jejím nabitém programu vyskytlo místo pro můj případný odpočinek, zajistila mi náslechy v hodinách matematiky u svého kolegy J.

Celý týden jsem se nezastavila, sledovala způsob výkladu při hodinách, komunikaci se studenty, na vysoké škole přípravu budoucích vyučujících matematiky a po večerech studovala materiály, kterými jsem byla bohatě zásobena.

Stálo to za to. Gymnázium samotné je jedno z míst, o kterém mohu říct, že pro mě má genius loci.

Ovšem stát se jeho studentem není jednoduché. Do dvojjazyčných tříd (slovensko-anglických) je přijat přibližně každý desátý uchazeč, do osmiletého studia každý šestý a do čtyřletého každý třetí.

Atmosféra ve škole je uvolněná a velmi vstřícná, pohodová. V průběhu hodin bylo velmi příjemné sledovat, jak studenti přicházejí s dotazy a s novými způsoby řešení. Nikdo nechtěl diktovat postup, většina hodin zůstávala zakončena otazníkem –  je to takto skutečně dobře? Poté v dalších hodinách –  a to pro mne bylo největším překvapením – se žáci sami k danému problému vraceli, velmi dobře argumentovali a poznání se posunulo zase o kousek dál…

Myslím, že týden strávený na GJH mě skutečně obohatil. Načerpala jsem nové nápady, získala vynikající materiály a opět začala doufat v to, že to takhle skutečně jde.

RNDr. Jitka Gabrielová, vyučující matematiky a metodička výuky matematiky ve škole


„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“