STAŇ SE VĚDCEM!

 Vzdělávací program Technické univerzity v Liberci "Staň se vědcem" probíhal v období od června do prosince 2016. Byl zaměřený na podporu osobnostního a cíleného odborného rozvoje studentů ve věku 13 až 19 let. I z našeho gymnázia dostalo 5 studentů příležitost si na výzkumných pracovištích a v laboratořích univerzity, v týmu převážně mladých vědeckých pracovníků a pod vedením vybraného zkušeného vědecko-pedagogického pracovníka, vyzkoušet řešit skutečný konkrétní vědecký problém.

Pro účastníky programu byla přichystána tří společná víkendová soustředění (koncem června, koncem září a v prosinci 2016), kde absolvovali bohatý doprovodný program – zajímavé přednášky předních českých odborníků z různých oborů, exkurze a další.
Poslední soustředění proběhlo o víkendu 2. – 4. prosince v krásném prostředí Ekocentra v Oldřichově v Hájích v podhůří Jizerských hor. Kromě odborných přednášek a praktických ukázek, například na téma elektromobily a akumulace energie, filtračních schopností nanovláken nebo konstrukce snímačů na bázi optických vláken, proběhly i obhajoby výstupů individuálních prací jednotlivých účastníků programu. Odborné komisi nezbylo, než konstatovat, že všichni, kteří své výsledky obhajovali, zaslouží uznání za odvahu i snahu rozšiřovat své vědomosti daleko nad rámec školních osnov a "poprat" se s nelehkými úkoly. Některé výstupy jsou natolik zajímavé, že se určitě neztratí ani na soutěžích typu SOČ ap.

Děkujeme Š. Balvínové, A. Hejdové, M. Grobarčíkové, J. Kytkovi a M. Štáglovi za aktivní účast v programu, kterou ocenil i vedoucí projektu Ing. Miloš Hernych.

Mgr. Pavla Machová