Hodina moderní chemie

V pátek 9. 12 . 2016 navštívili naši školu studenti VŠCHT Praha. V rámci projektu Hodina moderní chemie našim studentům atraktivním způsobem ukázali, že chemie je perspektivní obor a že se bez ní v běžném životě obejít nelze.

V průběhu celého dopoledne se této zajímavé aktivity účastnili žáci 4AV, 1. A, 1. B, 5AV.

Součástí hodiny byly pokusy a praktické ukázky, do kterých se mohli interaktivně zapojit i samotní žáci. Každá správná odpověď byla odměněna propagačními materiály, bonbóny, periodickými tabulkami, které se určitě v průběhu hodin chemie budou hodit.

Hodina byla nabitá experimenty, pokus střídal pokus: chemický semafor, spalování methanolu s příměsí lithné soli a kyseliny trihydrogenborité. Současně byl žákům připomenut neblahý účinek methanolu, který se v těle postupně přeměňuje na kyselinu mravenčí, která vyleptá tyčinky a čípky v oku, následkem čehož člověk oslepne. Zajímavá byla rovněž oxidace luminolu peroxidem vodíku a její aplikace v kriminalistice při důkazu přítomnosti krve. Zapaloval se střelný prach a nitroceluloza, došlo i na neúspěšný pokus uhašení ohně sloní zubní pastou a úspěšné hašení suchým ledem.

Poslední série pokusů byla věnována dusíku, který si studenti přivezli v kapalné podobě. Viděli jsme vliv extrémně nízké teploty na vlastnosti organického i anorganického materiálu. Na závěr lektoři z VŠCHT předvedli jednoduchý a bezpečný způsob výroby smetanové zmrzliny. Výběr chutí a barev byl široký. 

Věřím, že tento způsob popularizace chemie inspiruje i naše žáky k dalšímu studiu přírodních věd a to hlavně chemických. Velký dík patří lektorům za příjemně strávené dopoledne a za jejich nadšení pro věc.

Další Hodina moderní chemie s tématem Luminiscence je naplánována na začátek března. Zúčastní se jí studenti sext a 2. ročníků.

Poté v odpoledních hodinách 14:00 – 15:30 proběhne workshop Forenzní analýza. Zájemci se mohou hlásit u mne v kabinetě č. 413. Počet míst na této akci je omezen!

Mgr. Pavla Machová